Disclaimer

Algemeen

Buytenplaets Suydersee (KvK 32137166) verleent u hierbij toegang tot de website van Buytenplaets Suydersee en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Buytenplaets Suydersee behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven
doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Boomhutovernachtingen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Buytenplaets Suydersee.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buytenplaets Suydersee. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buytenplaets Suydersee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.